Alle berichten van Tosca Boot

Tosca is derdejaars filosofiestudente en sinds vorig jaar ook Qualia-redacteur. Ze is geïnteresseerd in existentiële filosofie en vindt het erg belangrijk dat studenten over zingeving nadenken.

Laat mij toch angstig blijven Over de angst voor het burgerlijk leven

Als ik aan mijn toekomst denk, word ik een beetje bang. Ik word bang voor het burgerlijke leven dat me te wachten staat.  Ik zie hoe de meeste mensen van mijn toekomstige leeftijd leven. Vijfdaagse werkweek, twee keer per jaar op vakantie, een hoekhuis met Ikeakeuken en een bakfiets. Als ik dat vergelijk met het studentenleven schieten er gelijk allemaal mogelijke plannen voor studievertraging door mijn hoofd. Het gestructureerde leven dat blijkbaar door de meeste mensen wordt geaccepteerd, roept bij mij enkel weerstand op. Een burgerlijk, saai leven? Ain’t gonna happen to me.

Door Tosca Boot

Als student hebben we zo veel voordelen die wegvallen op het moment dat we gaan werken. Een student is vrij en onafhankelijk. Een dagje college skippen heeft nu eenmaal minder consequenties dan het wegblijven bij je kantoorbaan. Daarbij kunnen studenten hun lol op aan sport- gezelligheids- toneel- en studieverenigingen. Ze vieren feest en maken vrienden. Zodra jij 40 uur per week werkt en om zes uur ’s avonds thuis komt na een uur in de file te hebben gestaan, is het enige waar je aan kan denken een bord eten en je bed.
Het gevoel van weerstand tegen datgene wat komen gaat, is iets waar ik naar mijn idee niet alleen in sta. Door Het Parool wordt het bestempeld als het ‘twintigersdilemma’. De krant schreef in december over een reeks lezingen die gehouden werden in De Rode Hoed in Amsterdam. De lezingen gaan over moeilijkheden waar veel twintigers tegenaan lopen, zo ook over de vraag hoe we ons leven moeten invullen na onze studie. De animo voor deze lezingen is enorm. De student is bezig met zijn toekomst en enkelen zullen er misschien, net als ik, een beetje bang voor zijn. Is de angst voor het burgerlijke leven te rechtvaardigen? Lees verder Laat mij toch angstig blijven Over de angst voor het burgerlijk leven