Qualia

Magazine van de Faculteit Wijsbegeerte te Groningen

Auteur: Linda Ham

Linda was redactielid in 2018 tot en 2019 volgt de master Filosofie (Research)
Socrates als Sofist

Socrates als Sofist

  Plato staat bekend als iemand die de sofistische stijl verafschuwt. Deze bijna po√ętische stijl is gericht op het overtuigen van mensen in plaats van het helder weergeven van argumentatie. In zijn dialoog de Gorgias kiest hij er toch voor…

Lees verder