Qualia

Magazine van de Faculteit Wijsbegeerte te Groningen

Dag: 25 maart 2020

Martin Buber

Martin Buber

Door dr. Marc Pauly De wereld is voor de mens tweevoudig naar zijn tweevoudige houding. De houding van de mens is tweevoudig naar het tweevoud van de grondwoorden die hij kan spreken. De grondwoorden zijn geen afzonderlijke woorden, maar woordparen. Het ene…

Lees verder