Qualia

Magazine van de Faculteit Wijsbegeerte te Groningen

Dag: 16 september 2018

Socrates als Sofist

Socrates als Sofist

  Plato staat bekend als iemand die de sofistische stijl verafschuwt. Deze bijna po√ętische stijl is gericht op het overtuigen van mensen in plaats van het helder weergeven van argumentatie. In zijn dialoog de Gorgias kiest hij er toch voor…

Lees verder