Qualia

Magazine van de Faculteit Wijsbegeerte te Groningen

Dag: 18 februari 2016

[Hier een naar zichzelf als titel verwijzende titel]

[Hier een naar zichzelf als titel verwijzende titel]

Paul: Okay, we bet- what time is it?  Peter: 8:40.  Paul: That in, let’s say, twelve hours, all three of you are going to be kaput, okay?  [Paul keert zich naar de camera en spreekt tot de kijker:]  Paul: I…

Lees verder